Alternative text

Aanmeldformulier Vriend van Kasteel Montfort

Ja, ik meld mij aan als Vriend van Kasteel Montfort.

Ik maak mijn bijdrage voor 2019 van minimaal € 17,50 over op NL91RABO0134731417 ten name van Vrienden Kasteel Montfort. Na betaling ontvang ik het donateurspasje en het laatste nummer van de Kasteelkoerier.